Tehuis 
Reeds lang zijn de Siddartha-verantwoordelijken van het HIV-weeshuis Little Heaven (kinderen tussen 3 en 14 jaar) op zoek naar een nieuwe  thuis. Hun oude huis werd te klein en te bouwvallig, met schimmelvorming tegen de muren, en dus hoogst ongeschikt voor kinderen met een  fragiele gezondheid.  Eind 2014 kwam het verlossende nieuws dat er een geschikte locatie gevonden is!
Ook de oudere kinderen (14 tot 18 jaar) hebben hun oude huis verlaten. Ze wonen nu in twee group homes met minder begeleiding:   één voor de meisjes en een ander voor de jongens. Ze leren op deze manier hun leven zelfstandig te runnen. Natuurlijk worden ze goed opgevolgd tot ze hun hogere studie hebben afgerond en op eigen benen kunnen staan.   Dit alles  zou onmogelijk geweest zijn zonder de steun van zovele welwillende mensen. We willen u nogmaals van harte danken voor uw gulheid en empathie!
Het nieuwe huis  met vijf ruime slaapkamers biedt  voldoende ruimte aan alle kinderen.    In de toekomst zal er zelfs plaats zijn voor enkele  nieuwkomertjes! In de grote omheinde tuin zal later  het guesthouse en het hoofdkantoor  worden  gebouwd.
Home Little Heaven Activiteiten Steun ons Bestuur Actua Foto's Tehuis Contact Links Tehuis